Administrowanie i Eksploatacja nieruchomości

Opracowanie projektów planu gospodarczego.

Prowadzenie ewidencji właścicieli lokali.

Utrzymanie  porządku i czystości w części wspólnej nieruchomości budynkowej i w obrębie posesji wraz  z terenami zielonymi
- pielęgnaca trawników (koszenie, nawożenie, aeracja)
- przycinanie żywopłotów,

Kontrola nad zapewnieniem dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości i energii cieplnej.

Koordynowanie pracą podmiotów odpowiedzialnych za konserwacje instalacji wewnętrznych w budynku.       

Przygotowywanie, zwoływanie i obsługa zebrań wspólnoty mieszkaniowej.

Tworzenie projektów uchwał wspólnot zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Usuwanie drobnych usterek w ramach stawki za administrowanie.

Organizowanie pogotowia technicznego (w trybie zleconym).

Bieżąca analiza przychodów i kosztów utrzymania budynku oraz ustalanie zaliczek na media komunalne i odpady eksploatacyjne.

Analiza i weryfikacja faktur oraz rachunków za dostarczone media komunalne.

Okresowe odczytywanie urządzeń pomiarowych oraz nadzór nad legalizacją urządzeń pomiarowych.