Księgowość - Rachunkowość

Prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną.

Realizacja naliczeń finansowych na podstawie uchwał właścicieli lokali i pobieranie od właścicieli opłat z tytułu zaliczek i wpłat za media.

Rozliczanie okresowe oraz roczne z właścicielami lokali opłat z tytułu kosztów utrzymania nieruchomości, kosztów zużytych mediów, funduszu remontowego.

Przygotowywanie projektów planów rzeczowo-finansowych.

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Rozliczanie się z Urzędem Skarbowym i składanie deklaracji.  

Przechowywanie i utrzymywanie źródłowych dokumentów  finansowo-księgowych.

Internetowy dostęp do indywidualnego konta właścicieli poprzez specjalną „Strefę Właściciela”.