Obsługa prawna

Reprezentowanie wspólnoty przed sądami i organami egzekucyjnymi.
Opracowywanie uchwał i innych aktów wspólnoty (regulaminów, statutów).
Windykacja należności. Zgłaszanie i nadzór nad windykacją należności z tytułu opłat mieszkaniowych i pożytków oraz innych przychodów z nieruchomości.
Wydawanie pisemnych zaświadczeń bądź poświadczeń właścicielom lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych bądź pomocy społecznej.