Obsługa techniczna nieruchomości

Prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, w tym książki obiektu budowlanego, zgodnie z wymogami prawa budowlanego.

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie.

Zlecanie bieżących napraw i konserwacji budynku oraz ich koordynowanie.

Zbieranie ofert dotyczących umów o dostawy, roboty bądź usługi związane z pracami konserwacyjnymi, remontowymi lub inwestycyjnymi.

Organizowanie i nadzór robót remontowo-modernizacyjnych (według odrębnych uzgodnień).

Bieżąca kontrola utrzymania w należytym stanie technicznym zarządzanej nieruchomości.

Opracowywanie planu remontów nieruchomości na podstawie uchwały wspólnoty.