Zarządzanie nieruchomościami

Prowadzenie i aktualizowanie ewidencji właścicieli lokali.

Pomoc przy rejestracji wspólnoty (REGON, NIP, rachunek bankowy).

Negocjacje i zawieranie umów z dostawcami mediów i innych usług.

Protokolarne przejmowanie nieruchomości wraz z jej dokumentacją prawną i techniczną.

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej wraz z przeprowadzaniem kontroli.

Utrzymanie w należytym porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz terenów funkcjonalnie związanych z nieruchomością.